Przekraczanie Granic - Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik '17
SEFF Film Forum Polska-Niemcy
Bartosz M. Kowalski - Let's Talk Film - październik
Konkurs Europejski '17
Roma Gąsiorowska - Let's Talk Film - październik
SEFF Film Forum Bałtyk