Najlepsze Filmy Świata '17
SEFF Film Forum Polska-Niemcy
SEFF MINI - październik
SEFF Film Forum Bałtyk
Bartosz M. Kowalski - Let's Talk Film - październik
Akademia Sztuki @ SEFF