TELEFON ART '17

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 08.05.2017 
ZGŁOŚ FILM!
 
 
TELEFON ART to międzynarodowy konkursu filmów powstałych spontanicznie, nakręconych telefonem komórkowym lub innym „podręcznym” sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk. Tematyka i technika wykonania filmu jest dowolna, mogą to być dokumenty, fabuły, reportaże, animacje, video art. Jedynym ograniczeniem jest czas trwania, który nie może przekroczyć 5 minut. Swoje filmowe propozycje może nadesłać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Spośród nadesłanych filmów, zespół selekcjonerów wybierze te, których prezentacja odbędzie się podczas Szczecin European Film Festival '17. 
 
Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 08.05.2017 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię wglądową drogą mailową na telefonart@seff.pl; bądź na adres pocztowy: Stowarzyszenie OFFicyna, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, Polska z dopiskiem "TELEFON ART '17".
 
Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie TELEFON ART '17. Zgłoszenie filmu do TELEFON ART '17 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu TELEFON ART '17 oraz informacji zawartych na karcie zgłoszeniowej.
 
 
Produkcje można zgłosić również poprzez portale:
 
FilmFreeway
 
FilmFestivalLife
 
 
 
Organizator
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektor festiwalu
Bartosz Wójcik, Polska