SEFF MINI

Przegląd filmów SEFF MINI jest skierowany do najmłodszych widzów, integrujący różne grupy wiekowe poprzez wspólne międzypokoleniowe spędzanie czasu rodziców z dziećmi (dziadków z wnukami). Dobór repertuaru będzie opierał się na najważniejszych filmach uhonorowanych na festiwalach skierowanych do przedmiotowej grupy odbiorców (np. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza w Poznaniu, Festiwal Filmowy Kino Dzieci w Gdańsku, Kino w trampkach w Warszawie, Kino Dzieci w całej Polsce). Wydarzenie organizowane w przyjaznej przestrzeni, przystosowanej dla „mniejszych” odbiorców kina i połączone z dyskusją o dużych sprawach małych ludzi, inspirowanych filmami.