Granice Kina

Granice Kina to innowacyjne spojrzenie na współczesną sztukę filmową, wieloaspektowe badanie granic gatunkowych i tematycznych. Sekcja powstała w czasie szeregu rozmów i spotkań z Tomaszem Raczkiem, który od 2013 roku jest kuratorem, gościem specjalnym oraz współpracownikiem festiwalu.

 

W tym roku blok Granice Kina obejmuje następujące punkty programu: Przekraczanie Granic; Akademia Sztuki na SEFF; TELEFON ART; POP SEFF.