Przekraczanie Granic - Tomasz Raczek & Bartosz Wójcik - październik

Z założenia jest to blok przekraczający definicje i znaczenia filmu bazującego na rejestracji rzeczywistości. Ma prowokować, ale przede wszystkim zachęcać do refleksji. Za cel stawia pokazanie, że sztuka filmowa opisująca istniejący świat to coś więcej niż reżyser, kamera i rzeczywistość. Prezentowane w ramach tej części festiwalu produkcje/projekty dekonstruują dotychczasowe pojęcia, zakorzenione w tradycji oraz konwencji. Są to odważne, kreatywne i nowatorskie projekty z pogranicza filmu, telewizji i nowych technologii. Spotkanie ma charakter interaktywny, a w jego trakcie uczestnicy korzystają z nowinek techniki i na żywo komentują działanie w kontekście współczesnej kinematografii, która za sprawą postępu technologicznego weszła w kolejną dynamiczną fazę rozwoju. Za sprawą live-streamingu spotkanie odbywa się przy włączeniu wirtualnych widzów social mediów.

 

Udostępnij: