Miejsca Festiwalowe

Dom Kultury 13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2

 

Český Film, al. Jana Pawła II 3-4

 

Studio S1 Radia Szczecin, al. Wojska Polskiego 73 (wejście od Niedziałkowskiego)

 

Akademia Sztuki w Szczecinie, Plac Orła Białego 2

 

Mobilny Instytu Kultury, Bulwary Szczecińskie (obok Izby Celnej w Szczecinie)