ZFF Pomerania Film - październik

Punkt festiwalu, mający na celu integrację zachodniopomorskiego środowiska filmowego. Jego głównym celem jest premierowa prezentacjia najnowszych produkcji dofinansowanych ze środków Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film.