POP SEFF '17

 
 
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 08.05.2017
ZGŁOŚ FILM!
 
 
POP SEFFF '17 to światowy konkursu krótkich filmowych form muzycznych, czyli teledysków. Poszukiwane są produkcje premierowe (wyprodukowane w 2016 i 2017 roku), przełamujące standardowe formy gatunku, w których obraz odgrywa równie istotną rolę co opisująca go muzyka. Swoje propozycje może nadesłać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Spośród nadesłanych produkcji, zespół selekcjonerów wybierze te, których prezentacja odbędzie się podczas Szczecin European Film Festival '17. 
 
Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 08.05.2017 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz kopię wglądową drogą mailową na pop@seff.pl; bądź na adres pocztowy: Stowarzyszenie OFFicyna, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, Polska z dopiskiem „POP SEFF '17”.
 
Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie POP SEFF '17. Zgłoszenie filmu do Konkursu POP SEFF '17 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu POP SEFF '17 oraz informacji zawartych na karcie zgłoszeniowej.
 
 
Produkcje można zgłosić również poprzez portale:
 
FilmFestivalLife
 
 
FilmFreeway
 
 
 
 
Organizator 
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektor festiwalu
Bartosz Wójcik, Polska