MUSIC SEFF’18

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 25.04.2018


MUSIC SEFF to światowy konkurs filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej poświęconych artystom, zespołom muzycznym i muzyce, którą tworzą. Poszukiwane są produkcje premierowe, których czas trwania nie przekracza 90 minut. Swoje propozycje może nadesłać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Spośród nadesłanych filmów, zespół selekcjonerów wybierze te, które zaprezentowane zostaną podczas Szczecin European Film Festival'18.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń do konkursu upływa 25.04.2018 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową. Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie konkursu MUSIC SEFF'18 .

Zgłoszenie filmu do konkursu równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu MUSIC SEFF'18 oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.Produkcje filmowe można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej oraz portale:

 
FilmFreeway
 
FilmFestivalLife
 
 
 
Organizator
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektor festiwalu
Bartosz Wójcik, Dyrektor programowy
Dana Jesswein, Dyrektor zarządzający
 

 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem Szczecin European Film Festival MUSIC SEFF’18 Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*

Regulaminu konkursu MUSIC SEFF'18

 
    1. Do Konkursu SEFF MUSIC '18 dopuszczone zostaną filmy dokumentalne o tematyce muzycznej o długoście nieprzekraczającej 90 minut, dostarczone osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie w formatach: DVD-Video, MP4, AVI, MPEG. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, Youtube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Produkcje można zgłosić poprzez platformy internetowe: Film Festival Life i FilmFreeWay. Zgłoszenie  produkcji w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.
    2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 produkcje.
    3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 25.04.2018
    4. Data produkcji nie może być późniejsza niż 01.01.2017 r.
    5. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. 
    6. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów, zarówno do części video jak i audio.
    7. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie produkcji (max. 90 słów); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka),  nazwę zespołu/artysty, o którym jest film, angielską listę dialogową i oryginalną listę dialogową.
    8. Niespełnienie warunków w ust. 1-7 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.
    9. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.
    10. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie w ramach Szczecin European Film Festival'18, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF on the Road w polskich i niemieckich miastach.
    11. Wybór zwycięzcy następuję poprzez głosowanie publiczności i Jury.
    12. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję produkcji w ramach pokazu konkursowego MUSIC SEFF '18 oraz programu Szczecin European Film Festival'18.
    13. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min.) zakwalifikowanych produkcji do działań promocyjno-informacyjnych festiwalu SEFF '18 (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).
    14. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o produkcji i jej twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).
    15. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.
    16. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
    17. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), prawo do przetwarzania danych osobowych.
    18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.