TELEFON ART'18

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 25.04.2018


TELEFON ART to międzynarodowy konkursu którkich impresji filmowych nakręconych telefonem komórkowym, iPhonem, tabletem, smartfonem lub innym nieprofesjonalnym sprzętem operatorskim. W 2018 roku konkurs TELEFON ART zorientowany jest szczególnie wokół produkcji reportażowych, których tematyka i technika wykonania jest dowolna. Jedynym ograniczeniem jest czas trwania, który nie może przekroczyć 5 minut. Swoje filmowe propozycje może nadesłać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Spośród nadesłanych filmów, zespół selekcjonerów wybierze te, które zaprezentowane zostaną podczas Szczecin European Film Festival'18.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń do konkursu upływa 25.04.2018 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową. Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie konkursu TELEFON ART'18.

Zgłoszenie filmu do konkursu równoznaczne z akceptacją Regulaminu TELEFON ART'18 oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.Produkcje filmowe można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej oraz portale:

FilmFreeway
 
 
FilmFestivalLife
 
 
Organizator
Stowarzyszenie OFFicyna

Dyrektorzy festiwalu
Bartosz Wójcik, Dyrektor programowy
Dana Jesswein, Dyrektor zarządzający
 
 
 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem Szczecin European Film Festival, TELEFON ART ’18 Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*

Regulaminu TELEFON ART'18

 

 1. Do Konkursu TELEFON ART '18 dopuszczone zostaną krótkie filmy reportażowe nie przekraczające 5 minut, powstałe spontanicznie za pomocą telefonu komórkowego lub innego „podręcznego” sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk. Filmy należy dostarczyć osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie w formatach: DVD-Video, MP4, AVI, MPEG. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, Youtube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Produkcje można zgłosić poprzez platformy internetowe: Film Festival Life i FilmFreeWay. Zgłoszenie produkcji w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.

 2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.

 3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 25.04.2017 r.

 4. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.

 5. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.

 6. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu (max. 90 słów); listę dialogową w języku angielskim i niemieckim (jeżeli istnieje); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka).

 7. Niespełnienie warunków w ust. 1-6 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.

 8. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.

 9. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie w ramach Szczecin European Film Festival '18, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF w Trasie w Polskich i Niemieckich miastach.

 10. Wybór zwycięzcy następuję poprzez głosowanie publiczności i Jury.

 11. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję filmu w ramach pokazu konkursowego TELEFON ART '18 oraz programu Szczecin European Film Festival '18.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min.) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych Festiwalu (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.

 15. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

 16. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), prawo do przetwarzania danych osobowych.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.